Mjesec: ožujak 2016.

Osnovne funkcije rijeka su državno i administrativno razgraničenje, kao i transportna komunikacija. Rijeke koje teku kroz više država imaju tendenciju postati čimbenik uzajamne gospodarske integracije (trgovinska razmjena, turizam, transport). Rijeke koje izviru u jednoj državi i teku u druge, prve ...

Postoje vanjska i unutarnja mora. Vanjska nisu dio kontinentalnog pojasa i nisu pod nadzorom pojedinih država. Unutarnja mora imaju tendenciju postati međunarodni plovni putovi, a što dovodi do slabljenja položaja država koje takvim morima vladaju, ali, neovisno o tome, unutarnja ...

Oceani: velike vodene površine visokog geopolitičkog značaja. Nadzor nad oceanskim pomorskim lukama omogućuje ostvarivanje dobiti i pridonosi razvoju. Oceanima se odvija glavnina svjetske trgovine, a pored uhodanih pomorskih putova, sve veći značaj dobivaju i sezonski zamrznute oceanske vode, zbog skraćenja ...

Jedno od „bojišnica“ budućnosti svakako je i svemirsko prostranstvo. Sve tri najveće vojne sile (SAD, Rusija i Kina) ovom pitanju posvećuju sve veću pozornost, a za razvoj svojih svemirskih programa izdvajaju velike količine novca. Nadzor svemira osigurava i nadzor cjelokupnih ...

Završetkom Hladnog rata nije završila i blokovska podjela svijeta. Danas mnoge države koje nemaju ozbiljan vojni potencijal teže ulasku u regionalne ili globalne vojne saveze, koji im omogućuju sigurnost temeljem pravila o zajedničkoj zaštiti bilo koje napadnute zemlje-članice. Osim toga, ...

Atomsko (nuklearno) naoružanje ima puno veću političku nego vojnu ulogu, koja se  primarno ogleda kroz čimbenik odvraćanja od potencijalne agresije. Vojni nuklearni potencijal omogućava državama koje ga posjeduju sudjelovanje u radu VS UN-a, određivanju modaliteta i uvijeta miješanja u unutarnje ...

Pomorske i zračno-desantne snage imaju sve veći, a ponekad i odlučujući značaj u vojnom sukobu. Karakterizira ih visoka mobilnost i obučenost koje im omogućuju brzo ubacivanje u bilo koju točku sukoba i uspostavu trenutačne sigurnosti perimetra. Poglavito su pogodne za ...

Ima vrlo važnu ulogu koja može značajno umanjiti učinkovitost potencijalne agresije vojno-nadmoćne države. Danas je glavna geostrateška zadaća oružanih snaga izgradnja suvremenih protuzračnih raketnih sustava, poglavito stacionarnog tipa, srednjeg i velikog radijusa djelovanja. U najnovije vrijeme sve je veći značaj ...

U vojnim sukobima srednjeg i višeg intenziteta vrlo važnu ulogu ima vojni pričuvni sastav, sposoban u rukama držati oružje. Iz tog razloga, osim ustroja profesionalnih  vojnih postrojbi, u uvjetima rastućih globalnih nestabilnosti važno je razvijati i koncept obveznog služenja vojnog roka, ...

Sile koje nastoje osigurati vlastite interese na globalnoj razini (što se poglavito ogleda u njihovoj nazočnosti na svjetskim morima i oceanima), razvijaju moćnu vojno-pomorsku flotu i na takav način osiguravaju sigurnost trgovačkih komunikacija i obalnih linija. Vojno-pomorska flota osigurava nanošenje ...

Iako ratno zrakoplovstvo ne predstavlja odlučni čimbenik za osiguranje političkih ciljeva „tvrdom silom“, osigurava nanošenje snažnih udara neprijateljskim vojnim i infrastrukturnim objektima, uz minimalne vlastite gubitke. Naravno,  to se odnosi na najsuvremenije vrste zrakoplova, poglavito one 5. generacije koji su ...

Tranzitni položaj je gospodarski najpovoljniji položaj države koji je čini stabilnom i sigurnom je onaj, u kojemu ona predstavlja neizostavni dio prometnih ili energetskih smjerova između susjednih teritorija, čitavih regija pa i kontinenata. Problem nastaje ukoliko se planiraju novi, alternativni smjerovi, koji ...

Geografski smještaj „u sredini“ između različitih država (npr. Češka), takvim zemljama omogućava gospodarsku stabilnost i višesmjernu aktivnost, tranzitne blagodati i sl. S druge strane (ukoliko nisu u vojnom savezu), takve su zemlje izložene riziku vođenja ratova na više frontova. Općenito, ...

Slabi susjedi, nisu u stanju nadzirati vlastiti teritorij i predstavljaju izvor potencijalne nestabilnosti po svoje susjede. Zbog slabe unutarnje vlasti idealne su za razvoj kriminala svih vrsta, poglavito organiziranog, poput narko-trgovine, prostitucije, trgovine oružjem, ali i terorizma. Često ih koriste ...