dr. sc. Jadranka Polović i Mario Stefanov: ZAPADNI BALKAN: „NEZAVRŠENI POSAO“ SAD-a I EU

Dugo očekivana i najavljivana strategija uključivanja država Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija i Kosovo) u Europsku uniju koju je pripremila Europska komisija predstavljena je javnosti u Europskom parlamentu 6. veljače 2018. „A Credible Enlargement Perspective for and Enhanced EU Engagement with the Western Balkans“ (puni naziv strategije), najavljena kao ambiciozni … Nastavi čitati dr. sc. Jadranka Polović i Mario Stefanov: ZAPADNI BALKAN: „NEZAVRŠENI POSAO“ SAD-a I EU