dr. sc. Jadranka polović Mario Stefanov: IRANSKA PRIČA – KADA STRANA MANIPULACIJA DOŽIVI SLOM! (2)

Iranska islamska revolucija predstavlja jedan od prijelomnih i najvažnijih događaja koji je snažno obilježio međunarodne odnose i međunarodnu politiku u drugoj polovici 20. stoljeća. Ne samo zbog činjenice da je duboko promijenila iransko društvo koje je prihvatilo teokraciju, već i zbog dalekosežnih posljedica koje je proizvela na globalnom planu, Iranska islamska revolucija kao politički, vjerski, … Nastavi čitati dr. sc. Jadranka polović Mario Stefanov: IRANSKA PRIČA – KADA STRANA MANIPULACIJA DOŽIVI SLOM! (2)