Mario Stefanov: EUROPA U STRATEGIJI OGRANIČENOG NUKLEARNOG RATA

Napuštanje nuklearnog sporazuma INF o zabrani nuklearnog oružja malog i srednjeg dometa kopnenog baziranja u Europi od strane sila potpisnica, SAD i Rusije, širom otvara vrata povratku stare, zlosutne hladnoratovske doktrine ograničenog nuklearnog rata na europskim prostorima.

Takav rat, koji bi se vodio uporabom nuklearnog oružja kratkog i srednjeg dometa, kako onog kopnenog baziranja , tako i onog iz arsenala pomorskih i zrakoplovnih snaga, trebao bi ostvariti probitke na taktičkoj i operativnoj razini za stranu koja ga koristi, uz maksiminalnu eliminaciju mogućnosti eskalacije takvog nuklearnog sukoba u opći nuklearni rat. Pojednostavljeno rečeno, računa se kako bi neprijateljska strana pod udarom taktičkog nuklearnog oružja u strahu od globalnog nuklearnog rata odustala od odgovora strateškim nuklearnim oružjem. Usporedno, od strane američkih stratega proširuje se i sam pojam nestrateškog nuklearnog oružja, dakle onoga operativne i taktičke namjene, na način da se oružja strateškog nuklearnog udara velikog dometa proglašavaju taktičkim ili operativnim ukoliko bi na njima bile ugrađene nuklearne bojne glave male snage i ukoliko bi imale ograničeni i kontrolirani učinak na cilju.

Tako bi se, prema procjenama američkih ali i ruskih stratega, nuklearni rat mogao voditi bez opasnosti opće nuklearne kataklizme.

Glavna pozornica realizacije doktrina ograničenog nuklearnog rata koji ne bi vodio u kataklizmični opći nuklearni sukob, jednako kao i za doba hladnog rata – ponovo je Europa.

Ona je mjesto neposrednih dodira vojnih snaga Zapada i