Mario Stefanov: (Video) GLOBALNA VELIKA BRITANIJA – DRUGA STRANA BREXITA (2)

U pandemiji pokušaja obnova starih carstava ne zaostaje ni Ujedinjeno Kraljevstvo. Njihova agenda stvaranja suvremene replike nekadašnjeg britanskog carstva naziva se jednostavno „Globalna Velika Britanija“, da ne bude zabune o stvarnim ciljevima projekta i buduće vanjsko-političke aktivnosti Londona. Globalna Velika Britanija druga je strana Brexita i njegov stvarni geopolitički temelj.

Ta geopolitička strategija oslikava Ujedinjeno Kraljevstvo nakon Brexita kao globalnu silu na starim pozicijama nekadašnjeg carstva. Kako je britanskoj eliti odavno postalo jasno da odlučujuću ulogu unutar Europske unije preuzima Njemačka, koja, manje više suptilno, cijelu europsku integraciju gura na svoje imperijalne rute, napuštanje EU od strane Ujedinjenog Kraljevstva postalo je prema procjeni britanskih stratega racionalan potez. Jačanje veza sa starim savezništvima, prije svega SAD-om, Australijom, Novim Zelandom, Kanadom i stvaranjem novog strateškog savezništva s Japanom, te jačanjem diplomatskih i vojnih pozicija na svojim karibskim teritorijima i na cijelom Atlantiku, Velika Britanija zajedno s partnerima postala bi uistinu globalna sila koja kontrolira ključne pomorske komunikacije koje čine krvotok trgovine suvremenog svijeta, na Atlantiku, Indijskom oceanu i Pacifiku. Pomorski promet je u kontinuiranom rastu unatoč povremenim oscilacijama i čini okosnicu međunarodne trgovine jer mu ostali oblici prometa ni iz daleka ne mogu konkurirati. Primjerice, samo je kroz Južnokinesko more tijekom 2016. godine pomorskim putem prevezeno robe u vrijednosti od 3,37 bilijuna dolara. Kroz njega svake godine prolazi 12% britanske pomorske trgovine, odnosno gotovo 100 miljardi funti britanskog uvoza i izvoza.

Kontrolom ključnih pomorskih komunkacija, obnove starih i stvaranja novih savezništava na pravcima prostiranja od Europske unije oslobođene „Globalne Velike Britanije“, pod nadzor bi