Zoran Vukman: Za „ptičje gripe“ svaka je ptica bila sumnjiva, a od sada je to svaki Kinez

Ali u negativnom smislu, strah od zaraze dovodi do fobija i do sveopće latentne psihoze, do paranoje, do straha od kontakta s drugim ljudima. Takav potencijal straha nisu mogli postići ni islamski teroristi, ni protuteroristička politika sigurnosno-vojnog angloameričkog pokušaja homogeniziranja Zapada prije Trumpove ere. Dakle, u tom smislu, coronavirus postaje moćno sigurnosno oružje, ovisno kako ga tko koristi i u kom ideološkom i geopolitičkom kontekstu, kao Amerika koju zahvaća strah od Kineza, ili kao kineska Kompartija koja borbu s virusom sada koristi kao prigodu demonstracije vlastite moći upravljanja velikom krizom. U tom smislu, nikla je u deset dana u Wuhanu nova bolnica, kao dokaz kineske gospodarske, državne, partijske snage, jedinstva i odlučnosti. Pojavljuju se socrealistički plakati poznatog dizajna iz naše prošlosti, kako kineska šaka udara u virus. Kineska nacija je u velikom lazaretu, karanteni, a u nekim američkim restoranima već se pojavljuju natpisi da ne poslužuju goste iz Kine zbog coronavirusa. „Show must go on.“