Autor: "Igor Dekanić"

Kao i u energetskim krizama iz 70-ih i 80-ih godina 20. stoljeća, uzroci najnovije energetske krize sastoje se od spleta ekonomskih uzroka i...

Kako je u Europi došlo do energetske krize te poskupljenja u zimi 2021./2022. godine? Poslije takozvanih plinskih 2009., prouzročenih spletom...

Pandemija virusa Covid-19 promijenila je gospodarsku situaciju u svijetu, ekonomske politike, ponašanje ljudi te njihove navike u svakodnevnom životu. Jedan od najdramatičnijih nagovještaja ove promjene,...

Saudijska Arabija ima posebnu ulogu kao zemlja s najvećom proizvodnjom i izvozom nafte u OPEC-u. Ona je uspješno vodila organizaciju, osobito u desetljećima poslije naftnih kriza pod kraj 20. stoljeća,...

Tijekom povijesti događale su se brojne epidemije zaraznih bolesti, osobito epidemije kuge u Europi, pa i ostalih zaraznih bolesti, koje su...

Uz intenzivnije djelovanje epidemije koronavirusa i niske cijene energije, SAD bi također mogao imati...

Raščlamba podataka iz tablice 2 jasno pokazuje kako su nafta i prirodni plin danas u Europi znatno jeftiniji nego prije 20 godina. Cijene prirodnog plina realno su dvostruko jeftinije u Europi. Štoviše,...

Geopolitika energije ili energetska geopolitika tijekom proteklog stoljeća obilovala je preokretima...

Glavna tema rasprava o energiji i energetskoj politici je tempo energetske tranzicije kao odgovor na neželjene klimatske promjene, koje su prema...

Energetska geopolitika cijelo stoljeće imala je dva trajna obilježja. Prvo obilježje je važnost nafte, njezina strateška uloga u gospodarstvu...