Autor: "Igor Dekanić"

Uz intenzivnije djelovanje epidemije koronavirusa i niske cijene energije, SAD bi također mogao imati...

Raščlamba podataka iz tablice 2 jasno pokazuje kako su nafta i prirodni plin danas u Europi znatno jeftiniji nego prije 20 godina. Cijene prirodnog plina realno su dvostruko jeftinije u Europi. Štoviše,...

Geopolitika energije ili energetska geopolitika tijekom proteklog stoljeća obilovala je preokretima...

Glavna tema rasprava o energiji i energetskoj politici je tempo energetske tranzicije kao odgovor na neželjene klimatske promjene, koje su prema...

Energetska geopolitika cijelo stoljeće imala je dva trajna obilježja. Prvo obilježje je važnost nafte, njezina strateška uloga u gospodarstvu...