Mora

Postoje vanjska i unutarnja mora. Vanjska nisu dio kontinentalnog pojasa i nisu pod nadzorom pojedinih država. Unutarnja mora imaju tendenciju postati međunarodni plovni putovi, a što dovodi do slabljenja položaja država koje takvim morima vladaju, ali, neovisno o tome, unutarnja mora ne smatraju se bitnim s pozicija geopolitike.

Komentari

komentar

0 komentara

You may also like