Dijaspora

Dijaspora ima višeslojnu karakteristiku: posljedica je, ili povijesne rasprostranjenosti nekog naroda i nakndanih razgraničenja država, ili imperjalnih aktivnosti država koje su planski naseljavele svoje stanovništvo u novoosvojena područja, ili je pak uvjetovana ekonomskim ili političkim čimbenicima zbog kojih su dijelovi naroda napuštali matične države u potrazi za boljim životom. Mogu predstavljati „mostove“ razumijevanja i suradnje između država i naroda ali isto tako biti i čimbenik destabilizacije i konflikta gdje u pravilu, u slučaju oružanog sukoba, dijaspora i podnosi najteže posljedice.

Komentari

komentar

0 komentara

You may also like