Separatizam

Taj pokret ima drevnu tradiciju, a definira ga manjinska nacionalna ili vjerska elita koja se ne miri sa svojim položajem unutar postojeće države, neovisno je li u njoj ima status autonomije ili ne (javlja se i u totalitarnim, diktatorskim ali i u demokratskim državama). One teže teritorijalnom izdvajanju usmjerenom prema vlastitoj samostalnosti ili priključenju susjednoj državi. Separatisti su u svojim nastojanjima često poticani izvana i imaju pristup financijskim i drugim sredstvima onih država koje su zainteresirane za slabljenje zemlje u kojoj se separatizam javlja.

Komentari

komentar

0 komentara

You may also like