Šume

Kopnene zone izrazito pokrivene drvećem, koje državama bogatim šumom osigurava gospodarski potencijal. Šume su danas puno većeg ekološkog ili rekreaciono-turističkog, nego geopolitičkog značaja. Šumske pogranične zone je puno teže štititi i nadzirati, poglavito u rijetko naseljenim područjima.

0 komentara

You may also like