Desantne snage

Pomorske i zračno-desantne snage imaju sve veći, a ponekad i odlučujući značaj u vojnom sukobu. Karakterizira ih visoka mobilnost i obučenost koje im omogućuju brzo ubacivanje u bilo koju točku sukoba i uspostavu trenutačne sigurnosti perimetra. Poglavito su pogodne za intervencije u malim državama, zauzimanje strateški važnih položaja i objekata, kao i za rušenje vlada.

Komentari

komentar

0 komentara

You may also like