Ratna mornarica (vojno-pomorska flota)

Sile koje nastoje osigurati vlastite interese na globalnoj razini (što se poglavito ogleda u njihovoj nazočnosti na svjetskim morima i oceanima), razvijaju moćnu vojno-pomorsku flotu i na takav način osiguravaju sigurnost trgovačkih komunikacija i obalnih linija. Vojno-pomorska flota osigurava nanošenje udara po državama koje navedene aktivnosti ugrožavaju, a njezin razvoj danas predstavlja prioritet svjetskih sila, od kojih mnoge upravo na pomorskoj floti zasnivaju i ukupnu vojnu strategiju.

Komentari

komentar

0 komentara

You may also like