HEP će u suradnji s jedinicama lokalne samouprave izgraditi novih 60 MW sunčanih elektrana

Na temelju javnog poziva za iskaz interesa za 2020. godinu, Hrvatska elektroprivreda sklopila je s općinama Vrpolje, Lovinac, Orle, Zdenci, Satnica Đakovačka i Trpinja te Gradom Valpovom sporazume o suradnji na razvoju projekata sunčanih elektrana. Ukupna snaga sedam sunčanih elektrana iznosi 60 MW, a procijenjena investicijska vrijednosti čak 380 milijuna kuna.

Novih sedam sporazuma nastavak je suradnje s općinama i gradovima, s kojima je HEP 2019. i 2020. godine sklopio sporazume o razvoju 11 projekata sunčanih elektrana. HEP tako na 18 izabranih lokacija na području šest gradova i 12 općina razvija projekte sunčanih elektrana ukupne priključne snage 168 MW te investicijske vrijednosti od 1,08 milijardi kuna. Očekivana godišnja proizvodnja budućih 18 sunčanih elektrana iznosi 242 milijuna kilovatsati, čime se može zadovoljiti potrošnja oko 65.000 kućanstava.

Prema potpisanim sporazumima, općine Lovinac i Orle projektnu dokumentaciju za sunčane elektrane planirane priključne snage 9,99 MW pripremaju do ishođenja lokacijske dozvole. Ostale jedinice lokalne samouprave, općine Satnica Đakovačka (za elektranu priključne snage 15 MW), Vrpolje (4 MW), Zdenci (9,99 MW) i Trpinja (5 MW) te Grad Valpovo (6 MW), projektnu dokumentaciju pripremaju do ishođenja građevinske dozvole. Po ishođenju dozvola, HEP će jedinicama lokalne samouprave nadoknaditi troškove izrade projektne dokumentacije.

Ciklus izgradnje sunčanih elektrana važan je dio obnovljivog scenarija Hrvatske elektroprivrede koji do 2030. godine planira za 50 posto povećati udjel obnovljivih izvora u vlastitoj proizvodnji električne energije. U razdoblju od 2019. do danas HEP je pustio u rad ili je pred dovršetkom izgradnje sedam sunčanih elektrana, ukupne snage 23 megavata i vrijednosti oko 200 milijuna kuna.

Komentari

komentar
You may also like