Doprinos demografskoj i natalitetnoj politici RH: Pogodnosti korištenja pola radnog vremena u vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta

Zaključak: pogodnosti rada na pola radnog vremena su višestruke, a uključuju cijeli godišnji odmor, cijelu naknadu za prijevoz, nemogućnost dobivanja otkaza za cijelo trajanje rodiljnog dopusta i roditeljskog dopusta, održavanje stručnog znanja, zadržavanje socijalnih kontakata s ljudima iz struke, dovoljno vrijeme za odmor i brigu za obitelj.

Korištenje pola punog radnog vremena roditeljima omogućava udvostručavanje trajanja roditeljskog dopusta i povećava trajanje naknade plaće i njegov ukupni iznos.

Roditeljski dopust dozvoljava majkama i očevima korištenje pola punog radnog vremena. Za vrijeme korištenja polovine radnog vremena razdoblje rodiljnog ili roditeljskog dopusta se udvostručuje. Kod prvog ili drugog djeteta roditeljski dopust traje do godine dana (6 mjeseci rodiljni dopust + 6 mjeseci roditeljski dopust) a pola radnog vremena se može koristiti već nakon 70 dana od dana rođenja djeteta. Ukoliko majka uzme roditeljski dopust na pola radnog vremena u djetetovoj dobi od šest mjeseci, dopust može trajati do trenutka kad dijete navrši  18 mjeseci. Najpovoljniji je slučaj kod trećeg (i svakog slijedećeg) djeteta i blizanaca, kada roditeljski dopust može neprekinuto trajati do djetetove pete godine, na način, da se nakon prvih 12 mjeseci počme raditi na pola punog radnog vremena. U takvom slučaju primanja bi bila slijedeća:

–          prvih 6 mjeseci u punom iznosu plaće (rodiljni dopust)

–          drugih 6 mjeseci u iznosu od maksimalno 3991,20 kn (roditeljski dopust)

–          od 12-og mjeseca do 60-og mjeseca 2328,20 kn od države + pola plaće od poslodavca (roditeljski dopust)
Korištenje pola radnog vremena za vrijeme trajanja roditeljskog dopusta do djetetove pete godine života može biti odličan mehanizam za majke koje će se tako stići brinuti o brojnoj obitelji, a istovremeno će uspjeti držati korak u profesionalnom i socijalnom pogledu. Majke s prosječnim primanjima ne gube puno u materijalnom pogledu  ako koriste pola radnog vremena. Tako će osoba s plaćom od 6000.00 za puno radno vrijeme dobivati  5328,20 kn (2328,20 kn od države + 3000,00 kn od poslodavca) za rad na pola radnog vremena kroz četiri godine tj. od djetetove prve do pete godine. Prema podacima HZZO-a pola radnog vremena od prve do pete godine djetetovog života najčešće koriste majke zaposlene u obiteljskim obrtima jer lako rasporede obiteljske obveze i satnicu i time stječu pravo na najdugotrajniju potporu od strane države.

Problemi s korištenjem pola radnog vremena može doći od poslodavca koji može probati uskratiti pravo na korištenje roditeljskog dopusta. Poslodavac može pokušati uvesti čudno radno vrijeme kako bi vam pokazao da ste mu nepoželjni, na način, da od vas traži da radite dvokratno ili da radite nejednako. U oba slučaja treba utvrditi ako poslodavac primjenjuje takvo radno vrijeme na druge djelatnike i ukoliko je odgovor negativan, odmah se pozvati na nepravedan tretman tj. diskriminaciju. Jednostavno, na dvokratno ili nejednako radno vrijeme ne morate pristati osim ako je ono uobičajeno kod vašeg poslodavca. Poslodavac vas ne može rasporediti na rad noću dok vam je dijete mlađe od tri godine osim ako na njega sami pristanete. Posebnost rada na pola radnog vremena je i u tome što gubite pravo na dnevni odmor u trajanju od pola sata koji se primjenjuje ukoliko radite duže od 6 sati.

Zaključno, pogodnosti rada na pola radnog vremena su višestruke, a uključuju cijeli godišnji odmor, cijelu naknadu za prijevoz, nemogućnost dobivanja otkaza za cijelo trajanje rodiljnog dopusta i roditeljskog dopusta, održavanje stručnog znanja, zadržavanje socijalnih kontakata s ljudima iz struke, dovoljno vrijeme za odmor i brigu za obitelj.

Napomena: članak ne služi kao pravni savjet nego dolazi iz autorovih saznanja i iskustava.

Komentari

komentar
0 komentara

You may also like