Vladimir Trkmić: Tko ne može prihvatiti da je Europa izgrađena na tri brežuljka

(grčki Areopag mislitelja, rimski kapitol pravnika i brdo Golgota)

Mnogi se ljudi na tlu Europe pitaju hoće li ovo izbljeđenje religije i vjerovanja u Boga dugoročno utjecati na društveno i političko razmišljanje i ponašanje građana EU-a. Europska slika čovjeka i društveni poredak Europe izgrađeni su na temeljima judaizma, kršćanstva, Mojsijeva dekaloga i Isusova govora na gori. Prema Theodoru Heussu „Europa je izgrađena na tri brežuljka: grčki Areopag mislioca, rimski kapitol pravnika i brdo Golgote, gdje je umro čovjek koji je u igru unio solidarnost među ljudima kao najveću normu“.

Theodor Heuss

Theodor Heuss je bivši njemački predsjednik i vrstan političar. Bio je  njemački predsjednik dva mandata (od 1949. do 1959.). Rođen je 31. siječnja 1884. u Brackenheimu, a umro 12. prosinca 1963. u Stuttgartu. Polazio je osnovnu školu i humanističku Karlsgymnasium u Heilbronnu. Studirao je ekonomiju, književnost, povijest, filozofiju, povijest umjetnosti i politologiju na sveučilištima u Münchenu i Berlinu. Bavio se novinarstvom. Bio je predsjednik Udruženja njemačkih pisaca. Bio je aktivan u političkom životu i obrazovanju Njemačke. Bio je direktor političkih studija i održavao predavanja i seminare iz njemačke povijesti. Kao demokratski političar održao je više od 1000 predavanja diljem Njemačke. Nije se politički slagao s dolaskom nacionalsocijalizma, te je u svibnju 1933. godine otpušten sa sveučilišta zbog politike. Za vrijeme Hitlerove vlasti Theodor Heuss bio je blizak s njemačkim pokretom otpora. Njegov ga je sin upozorio da je na meti Gestapoa, te je već u jesen 1943. godine napustio Berlin. Živio je sa svojom suprugom godinu i pol dana u jednom malom njemačkom mjestu, u potkrovlju sestrina stana. Nijemce je smatrao Hitlerovim žrtvama i bio je protiv suđenja glavnim ratnim zločincima u Nürnbergu. Američka vojna vlada imenovala ga je 24. rujna 1945. prvim ministrom kulture u pokrajini Würtenberg-Baden. Heuss je bio stranački vođa stranke FDP. Liberalnom politikom nastojao je ublažiti krute suprotnosti između stranaka CDU/CSU i SPD. Početkom 1949. godine zapisao je: „Položaj moje parlamentarne stranke FDP-a u Bonnu nije loš, budući da djelujemo kao vaga između CDU-a i SPD–a, koji su jednako snažni“. Iako je bio liberalne političke orijentacije, podupirao je škole kršćanskih zajednica. U tome je vidio kulturnu suverenost njemačke države. Njemački predsjednik postao je 1949. godine dogovorom stranaka CDU  i FDP u Bundestagu. Kao predsjednik Savezne Republike Njemačke osvojio je i drugi predsjednički mandat. Treći predsjednički mandat nije mogao dobiti bez promjene njemačkog zakona. Svakako treba istaknuti da je bio svestran intelektualac, domoljub, demokrat i realan političar. Kao takav, iako liberalne orijentacije, izrekao je poznatu rečenicu – da je Europa izgrađena na tri brežuljka. Pod tom rečenicom mislio je na grčku filozofiju, rimsko pravo i kršćansku orijentaciju svih naroda Europe.

Što je londonski „The Times“ napisao o T. Heussu i njegovu predsjedničkom nasljedniku

„Profesor Heuss bio je izvanredno uspješan kao savezni predsjednik i do savršenstva je utjelovio koncept obrazovanog čovjeka (znalca i gospodina) pod izuzetno teškim okolnostima u kojima se Njemačka našla nakon Hitlerovog agresivnog rata. Kao formalni šef države učinio je sve što je mogao kako i obnovio imidž zemlje…“
Što je grčki areopag

Areopag je u Ateni brdo i mjesto gdje se sudilo, atenska institucija iz predklasičnih vremena rezervirana za arhonte i velikodostojnike, a predstavljao je dostojan ekvivalent rimskom Senatu. Bio je glavno uporište oligarhije i imao je pravo istraživati ondašnje slučajeve korupcije.

Kapitolij ili Kapitol

Bio je središte političkog i duhovnog života u Rimu, prema istoimenom brežuljku. Kapitolij je bio središte antičkog Rima s brojnim hramovima. Uništen je navalom Vandala, a današnji arhitektonski raspored dobio je prema Michelangelovu planu. Po uzoru na Rim, i drugi su antički gradovi imali svoj kapitolij, s hramom kapitolijske trijade.

Golgota

Golgota (aram. Gulgulta: lubanja), u Novom zavjetu mjesto Isusova raspeća. Prvi su kršćani štovali to mjesto pa je car Hadrijan dao podignuti Afroditin hram oko 135. godine. Car Konstantin dao je srušiti taj hram i na tome je mjestu dao sagraditi 334. godine baziliku Groba Isusova. Bazilika je tijekom povijesti više puta rušena i obnavljana.
Tko to ne može prihvatiti da je Europa sagrađena na tri brežuljka

Ovu snažnu misao Theodora Heussa, koja je puna simbolike, ne mogu prihvatiti praktično, a niti simbolički, današnji europski političari. Koji je tome razlog? Razlog je u činjenici da većina europskih političara ne priznaje, ne poznaje niti im treba kršćanska duhovnost. Duhovnost kakva je bila u poganskom smislu na Kapitolu u Rimu također im ne treba. Oni misle samo na jedno, a to je političko-ekonomska moć, bez duhovnih vrijednosti. Mojsijev dekalog i Isusosv govor na gori za njih su nepoznanice, ili se prave da su nepoznanice, da ne pripadaju europskoj kulturi. Jednako su im strane i Golgota i kršćanska vjera i kultura, koja proistječe iz Isusova uskrsnuća. Njima ne trebaju duhovnost, kršćanstvo, kršćanski temelji europske civilizacije, a još manje poznavanje činjenica grčke filozofije i rimskoga prava. Oni su sami sebi dostatni. Oni su bogovi. Kakvi? Veliko pitanje. Možda „bogovi podzemlja“. A čega drugog mogu biti bogovi? Papa Benedikt XVI. još već 2013. godine, govoreći o obitelji, uporabio pojam „pomračenje Boga“, koji potječe od vrsnog teologa Martina Bubera. Papa Benedikt XVI. svjedoči: „Nemoguće je biti ravnodušan pred napadima protiv te temeljne stanice društva (obitelj ), u prvom redu u Europi, gdje se sve više šire lažne ideologije o ljubavi i sekularizacija, čiji je cilj ukloniti Boga iz života ljudi te razbijanje obiteljske jezgre. Pozvani smo suprotstaviti se takvom mentalitetu“, ustvrdio je papa dodajući: „Kao i u prošlim vremenima, i u naše doba pomračenje Boga, širenje ideologija protivnih obitelji i srozavanje spolne etike izgledaju međusobno povezani. A kao što postoji sveza između pomračenja Boga i krize obitelji, isto je tako nova evangelizacija neodvojiva od kršćanske obitelji.“

Pojam „pomračenje Boga“

Pojam pomračenje Boga (Gottesfinsternis ) u teologiju je uveo poznati teolog Martin Buber. Za Martina Bubera, odlučujući trenutak u nastupanju pomrčine Boga jest pogrješna pretpostavka da je stupanje u odnos s Bogom zapravo stupanje u odnos čovjeka sa samim sobom. Ta je pretpostavka postala teza suvremenog doba. Čovjek je postao pomalo ravnodušan na duhovno i religiozno, a negdje čak i neprijateljski raspoložen prema mogućnosti neposrednog ljudskog odnosa prema Bogu. Bog je shvaćen kao najveća ugroza čovjeka. A s time vjerojatno i Mojsijev dekalog, Isusov govor na gori, Golgota, te sve ostalo što kršćanstvo prezentira i svjedoči. Čovjek se želi osloboditi Božjeg skrbništva. Veliko pitanje za M. Bubera jest kamo to vodi. Kamo smjera takvo oslobođenje od Boga, duhovnosti, i udaljavanje od kršćanstva, koje je izgradilo Europu?

Odgovori su vrlo jasni – tko ne može prihvatiti Boga i kršćanstvo

To ne može prihvatiti većina europskih političara, osim nekih demokršćanskih njemačkih i drugih stranaka. Ali i te, tj. neke demokršćanske stranke, prave kompromise s ideolozima uništenja duhovno-kršćanskih zasada Europe. Razvidno je iz nastupa pape Benedikta XVI. da su na djelu „lažne ideologije“ o ljubavi, braku obitelji, i da im je cilj razbiti ne samo nacionalne suverenitete, nego i obitelji. I ne samo obitelji, nego i biblijsku sliku o čovjeku. Već duže u europskom zakonodavstvu ne znače mnogo duh Mojsijeva dekaloga, rimsko pravo, prigovor savjesti, katolička ili neka druga kršćanska moralka. Kakve veze ima rodna ideologija sa zdravim razumom? To je ne samo pomračenje Boga, nego, Bože oprosti, pomračenje ljudskog uma. Liberalizam je moguć i njegova je prisutnost realna u svim zemljama EU-a. Ali ga nitko ne smije nametati svima kao pravilo i stil života. Osnovno načelo, koje je već pokazao bivši predsjednik S. R. Njemačke Theodor Heuss, jest znati prihvatiti i poštivati temelje europske civilizacije. Tko ne prihvaća da je Europa izgrađena na tri brežuljka, ruši „statiku europske civilizacije“. Odbaciti judaizam i kršćanstvo, Mojsijev dekalog, antičku filozofiju, rimsko pravo, kršćanstvo suludo je. Europska civilizacija nije počela s Francuskom revolucijom, prosvjetiteljstvom, kozmopolitizmom, globalizmom. Postali smo europska civilizacija staraca, pomračenja Boga, razarajućih napada na obitelj i samog čovjeka. Kamo to vodi?  Quo vadis EU?

Molitva u progonstvima Crkve

Gospodine Isuse, rekao si da će Crkva trpjeti progone, kao i ti.

Rekao si da ne trebamo biti tjeskobno zabrinuti

nego da se radujemo kad nas svijet mrzi zbog tebe

i govori svako zlo protiv nas.

Daj nam hrabrost koja nam je potrebna da se odupremo napadima zavodljivih neistina.

Povrh svega, daj nam povjerenje da shvatimo

da su kušnje ovoga svijeta uvod u slavu koja nas čeka,

pod uvjetom da smo ostali nepokolebljivi u odanosti tebi

i tvojoj Zaručnici, svetoj Katoličkoj Crkvi,

čiji si ti Učitelj i vođa. Amen.

 

 

 

Komentari

komentar

You may also like