2021 Index of US. Military Strength

Golema financijska sredstva, ovdje nabrojana, megalomanska su i ofanzivnog a ne obrambenog karaktera, osim u slučaju da Washington Sjedinjene Države namjerava braniti na nekim dalekim bojišnicama, između ostaloga i u blizini nacionalnih teritorija njihovih globalnih suparnika – što je, očito, ...