Aaron David Robinson

Novi skandal potresa SAD, ovoga puta vezano uz američku vojsku. Nije neposredno povezan s rasizmom, iako je tragična figura u čitavoj ovoj priči vojnikinja afroameričkoga porijekla. Naime, u pozadini čitavoga zločina, o kojemu je ovdje riječ i o kojemu je ...