abbas araghchi

Niti šesta runda maratonskih pregovora u Beču nije izrodila sporazum kojim bi sve uključene strane bile zadovoljene. Ideja pregovora je pronaći fini balans između ukidanja ili smanjivanja sankcija prema Iranu s jedne strane, a s druge strane ograničavanja nuklearnih sposobnosti ...