Abbas Arakchi

Niti šesta runda maratonskih pregovora u Beču nije izrodila sporazum kojim bi sve uključene strane bile zadovoljene. Ideja pregovora je pronaći fini balans između ukidanja ili smanjivanja sankcija prema Iranu s jedne strane, a s druge strane ograničavanja nuklearnih sposobnosti ...

Iran je, uz Rusiju i Tursku, daleko najzainteresiranija zemlja za rješenje armensko-azerbajdžanskog sukoba oko Nagorno Karabaha, kako zbog činjenice da Iran neposredno graniči s Nagorno Karabahom (s tom regijom ne graniče niti Rusija niti Turska) tako i zbog više od ...

Nakon SAD-a i Iran odustaje od međunarodnog sporazuma o razvoju njegovog nuklearnog programa, očito, izgubivši strpljenje u iščekivanju konkretnih poteza ostalih potpisnica istog – prije svega triju članica EU: Njemačke, Francuske i Velike Britanije, koji bi vodili do nastavka produljenja ...