Able Archer 83

Sovjetski borbeni zrakoplovi, sa sjedištem u tadašnjoj Istočnoj Njemačkoj, bili su naoružani atomskim bombama i pripremljeni za "neposrednu uporabu", dok je Moskva pripremala svoje snage za eventualni početak rata s čitavim NATO savezom 1983. To su, između ostalog, najnoviji detalji ...