agrarni sektor

Za razliku od „crne Afrike“ i pojedinih dijelova Azije i Latinske Amerike, zone gladni po prvi se put pojavljuju i na prostoru zapadnog Balkana, kao i dijelovima bivšeg SSSR-a, poput Gruzije. A zbog energetske krize i visokih cijena plina i ...