Ahmad al-Tayyeb

Po onome što u svojim porukama poručuju  spomenuti predstavnici ili „vjerske vođe“, vrijeme je za novu globalizaciju koja se temelji na bratstvu. Veliko je pitanje da li takve ideje mogu zaživjeti i ostvariti se, ili će ostati samo ideje i ...