aircar

Još jedan pokušaj pretvaranja sna u stvarnost, možda je i jedan od najuspješniji u povijesti. Leteći automobil AirCar napravio je svoj prvi let, a jedno od glavnih postignuća je da se, zapravo, iz automobila u zrakoplov (ili obrnuto), transformira za samo ...