Ajmal Ahmadi

Nakon što je Washington blokirao pristup tim rezervama, talibani imaju pristup oko 0,1% njihovog volumena, kazao je. Afganistan je jedna od najsiromašnijih zemalja i jako ovisi o međunarodnoj pomoći. Gotovo 43% afganistanskog BDP-a potječe od međunarodne pomoći, prema podacima Svjetske banke. Nakon ...