akcija liberterra

Zbog trgovanja ljudima i krijumčarenja migranata uhićeno je 286 ljudi u 47 države u opsežnoj akciji Interpola, piše u današnjoj objavi na stranicama te organizacije. Riječ je o akciji Liberterra koja je trajala od 5. do 9. srpnja. Inspektori i ...