Albrecht Johannes von Ratibor

Vod se sastojao od tri tenka, od kojih su dva bila Panzera 35(t) češke proizvodnje naoružani s topovima 37 mm i oklopom od 25 mm na prednjem dijelu. Poručnik Albrecht Johannes von Ratibor nalazio se u trećem tenku Panzer IVB ...