Aleksandar Makedonski

Aristotel je slavni grčki filozof iz vremena Antike. Smatra ga se jednim od najutjecajnijih svjetskih filozofa svih vremena. Istovremeno je bio Platonov učenik i učitelj velikog osvajača Aleksandra Makedonskog. Živio je između 384. i 322. godine pr. Kr. Potječe iz ...

Od trenutka kada je na referendumu, 1991. godine proglasila neovisnost pa do danas, Makedonija je u sporu oko svog imena s južnim susjedom – Grčkom. Preciznije, Grčka ima problem oko toga da se Makedonija naziva Makedonijom. Spor ima dugu povijest ...