Ali Nazari

Predstavnik Afganistanskog nacionalnog fronta otpora Ali Nazari pozvao je talibane na pregovore. Naglasio je kako je Afganistan zemlja etničkih manjina, multikulturalna država. Potrebna je podjela moći u kojoj će sve stranke imati moć. "Ako jedna politička snaga, kakva god ona bila i odakle ...