Amelie Zima

Francuski Agence France Presse (AFP) napravio je kraću analizu o tezi da je NATO šireći se na istok prekršio dogovor iz 90-tih s Moskvom. Riječ je o francuskoj agenciji, pa je pristup temi iz pomalo zapadne perspektive. Dok Moskva zahtjeva ...