američka istočna obala

Da je američka politika pragmatična i da uvijek gleda isključivo vlastite interese i ono što je za njih najbolje (a interese drugih samo ukoliko su u skladu s njhovima i, naravno, ako za njih što preostane) i nije nikakva tajna. ...