američki krupni biznis

U SAD-u ima čak oko 30 posto tzv. nezavisnih, koji su se do sada ili opredjeljivali za neku od dviju glavnih stranaka u posljednji čas, ili su pak bili pasivni. Hoće li, međutim, i ovoga puta biti tako teško je ...

Kao što smo proteklih dana u više navrata i najavljivali (vidi poveznicu ispod teksta) kao mogući kineski protuodgovor na jačanje američkih sankcija, čini se da je Kina konačno spremna iskoristiti svoj dominirajući položaj u sferi proizvodnje i prerade rijetkih zemnih ...