antiamerikanizam

Po pitanju Turske savjetovao bih Washingtonu promjenu pristupa - i to čim brže! Ankara, jednostavno, ne želi imati ulogu vazala i čekati na mrvice sa stola gospodara. Ona želi povoljniji status – status ravnopravne saveznice. Smatra kako politikom vazalstva, koja ...

Prema Foreign Affairsu, u idealnom scenariju, nakon američke invazije venezuelanska bi se vojska mogla brzo predati, režim raspasti, a većina kubanskog i ruskog osoblja se povući. Međutim, prisutnost SAD-a u Venezueli rezultirala bi novom gerilom sastavljenom od vojnih pobunjenika, paravojnih ...