aod

Provedeno je opsežno istraživanje u 53 zemlje i na više od 50 tisuća ispitanika o stavovima o demokraciji, Covidu i geopolitičkim temama. Podaci su prikupljeni početkom ove godine, a rezultati su objavljeni jučer. Istraživanje je naručio neprofitni Savez demokracija (AoD), ...