ARD

Ako je Zapad, sada, konačno i shvatio svoje zablude o brzom slamanju Rusije i njezinom uključivanju u svoju interesnu sferu i pod svoja pravilima, onda je to definitivno učinio prekasno. Moskva će Stoltenbergovu „ruku pomirnicu“ (ako se ona uopće takvom ...