ARIA

Britanski ministar za poslovnu, energetsku i industrijsku strategiju, lord Martin Callanan, inzistirao je na tome da su zakoni o transparentnosti informacija “maligni” zakoni, tvrdeći da mijenjaju prirodu službene komunikacije te da vlada neće moć zaštititi svoju privatnost od javnih zahtjeva, ...