Armada

Koga više zanima u ovoj složenoj i teškoj situaciji hrvatsko predsjedanje Vijećem Europe i koje to ključne i racionalne zajedničke odluke europska tijela donose za cijelu Uniju? Povratak na nacionalne države i odlučivanja u okviru državnih granica jedina su razumna ...