Assam

Indija je federalna unija koja se sastoji od 28 država i 8 saveznih teritorija. Svaka država bira svoju vladu i te vlade imaju ograničenu autonomiju. Vlade saveznih država smiju upravljati porezima i financijama i nekim uredbama, dok vlada unije upravlja ...

Povijest Kašmira je duga i kompleksna i kao takvu nemoguće ju je sažeti u par rečenica, stoga ćemo se u ovoj analizi usredotočiti na moderno razdoblje kada su se dogodile promjene koje su uzrokovale aktualnu krizu. U razdoblju nakon Drugog ...