atmosferske pojave

SAD su konačno javno objavile dokument u kojem su analizirali susrete američke vojske s neidentificiranim letećim objektima (NLO). Analiza je štura i proteže se na 9 stranica, a širi dokument će ipak biti pod oznakom tajnosti i dostupan Kongresu. Osim ...