atomski top “Atomic Annie”

Početkom hladnog rata sučeljene strane 50.-ih godina prošlog stoljeća pokrenule su projekte masovnog uvođenja nuklearnog naoružanja u sve rodove svojih oružanih snaga. Cilj je bio rasporediti sve veći broj nuklearnog sposobnog oružja u što većem broju postrojbi kopnene vojske, ratnog ...