australija koalicija QUAD

Sve se više iscrtavaju obrisi novog ustroja međunarodnih odnosa i na tlu Azije, prije svega u novoj geopolitičkoj regiji – onoj Indo-tihooceanskoj (ili Indo-pacifičkoj). Nakon što su SAD najavile skoru institucionalizaciju tzv. koalicije QUAD koju čine SAD, Japan, Australija i ...