Azerbajdžanska državna naftna kompanija

Rafinerija Star trebala bi osigurati 25% turskih potreba za naftnim proizvodima. Proizvodit će naftu, dizel gorivo s ultra-niskim sadržajem primjesa, kerozin, naftni koks, ukapljeni plin i druge proizvode. Neće se proizvoditi benzin i mazut. Preradbeni kapacitet rafinerije iznosi