azerbajdžanski vojnici

Sve je više na Internetu potvrđenih slučajeva azerbejdžanskih vojnika koji su skrnavili armenske grobove u Nagorno-Karabahu. Kako navodi medij Novosti Armenija, jedan od takvih slučajeva zabilježio je na  društvenoj platformi Telegram i poznati ruski novinar Aleksandar Kots . „Azerbejdžanski vojnici pobjeđuju nadgrobni spomenik na armenskom ...