AzSD

Potencijal plina na toj lokaciji procjenjuje se na 1,2 trilijuna m3, a ugovor na poslove oko njegove eksploatacije potpisan je 1996. godine. U njemu sudjeluju slijedeće tvrtke: BP - 28,8%, AzSD - 10%, SGC Upstream - 6,7%, Petronas - 15,5%, ...