bacanje hrane

Problem bacanja hrane je ogroman. Procjenjuje se da se u svijetu baci između 33%-50% hrane. Dok se u siromašnijim dijelovima svijeta hrana baca u procesu proizvodnje, u “razvijenim” državama hrana se baca u fazi kada je spremna za konzumaciju, čak ...