bakarić

Problem je u katoličkim medijima kod nas koji su vrlo sterilni, prenose selektivne informacije, ne problematiziraju teme koje se tiču svih nas, ne izvješćuju i ne prenose vam mišljenja, komentare i događaje iz katoličkog svijeta koji, blago rečeno, predstavljaju crkvene, ...