Baltičko i međunarodno pomorsko vijeće BIMCO

Brodari registriraju brodove upravo u onim zemljama koje dozvoljavaju iskorištavanje pomoraca i nisu potpisnice međunarodnih konvencija. To je tehnički legalno ali jako loše za same pomorce i pomorstvo jer se tako daje do znanja da je izrabljivanje pomoraca u 21. ...