Benjamin de Rothschild

I moćni i bogati umiru. To je, prema mnogima, i jedina pravda i dokaz jednakosti svih ljudi - i bogatih i siromašnih - u smrti, koju ne mogu izbjeći i u koju sa sobom ne mogu ponijeti ama baš ništa ...