bitka kod Borodina

Pod vodstvom slavnog generala Mihaila Kutuzova, 1812. godine, samo stotinjak kilometara od glavnog grada Moskve, vodila se poznata bitka kod Borodina protiv Napoleonove vojske, u kojoj su gubici s obje strane ogromni. Bila je to Pirova pobjeda i Napoleona i ...