blokovska podjela

U toj velikoj smjeni geopolitičkih epoha moć se ne koncentrira samo oko dominirajućih SAD-a i Kine nego se raspodjeljuje na dva moćna bloka koja se oko vodećih globalnih igrača okupljaju, te se stvara nova blokovska podjela svijeta. Umjesto nekadašnjeg zapadnog ...